Có những đêm trằn trọc suy nghĩa làm sao để cuộc sống các em tốt lên anh chị ạ, chỉ

Có những đêm trằn trọc suy nghĩa làm sao để cuộc sống các em tốt lên anh chị ạ, chỉ mong các em được đi học đầy đủ, mong các em đủ cơm ăn, áo mặc…