Có những đứa trẻ xa nhà từ bé để nuôi dưỡng ước mơ.

Có những đứa trẻ xa nhà từ bé để nuôi dưỡng ước mơ.
Xa nhà là nhớ bố mẹ, nhớ em nhưng phải đi học mai này mới lo dc cho bố mẹ, rồi còn phụ bố mẹ nuôi em nữa.
Cảm ơn bố mẹ, anh chị nuôi đã giúp đỡ các bé tại tiểu học Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Mỗi bữa ăn chỉ có 6000đ nhưng là cả 1 tương lai phía trước của trẻ em vùng cao