CƠM VÙNG CAO đã hoàn tất tìm bố mẹ, anh chị đỡ đầu cho các em nhỏ người đồng bào

CƠM VÙNG CAO đã hoàn tất tìm bố mẹ, anh chị đỡ đầu cho các em nhỏ người đồng bào tại 47 điểm trường.
Chúng mình còn cách mục tiêu 100 điểm trường trong năm học 2023 – 2024, 53 điểm trường nữa thôi!
Trong các ngày tiếp theo CLB bắt đầu phân bổ các đăng kí đỡ đầu cho trẻ về các điểm trường, ngoài ra thì khi nhà trường hoàn tất hồ sơ các bé CLB sẽ gửi hình ảnh bé, kèm thông tin cụ thể của bé tới với bố mẹ, anh chị đỡ đầu nhé ạ.