Còn anh chị nào nhà mình muốn đăng kí tham gia hành trình tặng quà cho các bé Hà Giang

Còn anh chị nào nhà mình muốn đăng kí tham gia hành trình tặng quà cho các bé Hà Giang vào ngày 3 4 5 tháng 11 trong chương trình Áo Ấm Cho Em 2023, cũng như thăm các bé trong dự án Cơm Vùng Cao thì mình tiến hành đăng kí nhé ạ, CLB đang tiến hành chốt đoàn rồi ạ.