Con đường đến trường dày đặc sương mù của cô giáo MN Hoa Huệ, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Con đường đến trường dày đặc sương mù của cô giáo MN Hoa Huệ, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.
Cái lạnh của cắt da cắt thịt khiến con đường đến trường của các bé và các cô thêm vất vả.
Cuối tuần sau chúng mình sẽ lên gửi áo ấm cho các bé tại Đắc Nông, sau đó 4 ngày là gửi áo ấm cho các bé Hà Giang.

Chúng mình đang rất cần hỗ trợ thêm kinh phí tặng quà cho các bé.
Mỗi 1 phần quà là quần áo ấm được trao đi, sẽ là 1 em nhỏ ở vùng cao không lo bị lạnh.