Con đường vào điểm trường Lủng Pu,tỉnh Bắc Cạn đó anh chị ạ.

Con đường vào điểm trường Lủng Pu,tỉnh Bắc Cạn đó anh chị ạ.
Chúng mình sẽ sớm mang dự án Cơm Vùng Cao tới với các em ở đây để những bữa ăn cơm trắng của các bé sẽ được thay thế bằng những bữa ăn có cơm, có canh, có thịt và sẽ là tỉnh thứ 6 dự án Cơm Vùng Cao của chúng mình đặt chân đến.