Còn rất nhiều em bé trong chương trình Cơm Vùng Cao vẫn đang chờ đợi những yêu thương!

Còn rất nhiều em bé trong chương trình Cơm Vùng Cao vẫn đang chờ đợi những yêu thương!
Hôm giờ thẻ cơm vẫn liên tục được gửi đến bố mẹ đỡ đầu, làm xong đến đâu là chúng mình gửi đến đó, năm nay thẻ có sớm nên người có trước làm người sau nôn nao.
Một số anh chị nhận thẻ xong vui quá nên muốn đỡ đầu thêm, muốn nhận thêm bé tại một điểm nhưng chúng mình chỉ sắp xếp ở một điểm trường khác.

Ở mỗi điểm trường, khi tất cả số lượng bé gửi về đều được đỡ đầu thì chúng mình mới tiến hành cấp thẻ, thứ nhất (1) là để không bỏ sót bé nào, để tất cả các bé đều được hỗ trợ, thứ hai (2) là để team phụ trách có thể lo hậu cần chu đáo hơn. Mong bố mẹ hiểu cho chúng mình.
Xin biết ơn những yêu thương dành cho các bé, bố mẹ nào đã nhận thẻ có thể lan tỏa dùm cho các bé còn lại, vì còn rất nhiều em bé đang chờ đợi nơi đây.
Năm nay chỉ với 160k/tháng, 1440k/năm thôi, 1 bé vùng cao đã có bữa cơm ngon và nóng hổi ngày đi học. Những đóng góp của bạn sẽ góp phần làm thay đổi tương lai trẻ em vùng cao.