Cuối tuần này ngày 08/01/2023 chúng ta có hẹn với nhau tại Bến Tre trao gửi yêu thương cho các

Cuối tuần này ngày 08/01/2023 chúng ta có hẹn với nhau tại Bến Tre trao gửi yêu thương cho các cụ già neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo, hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhé đại gia đình Ánh Sao.