Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau!

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau!
Tháng 12 này, anh chị và các bạn lại đồng hành cùng Ánh Sao mang yêu thương lên vùng cao cho các em nhỏ người đồng bào nhé.