Đã có 215 em nhỏ được 109 anh chị và các bạn nhận đỡ đầu trong dự án ”Cơm Vùng

?Đã có 215 em nhỏ được 109 anh chị và các bạn nhận đỡ đầu trong dự án ”Cơm Vùng Cao”.
?Từ giờ đến hết tháng 12 CLB chúng mình cố gắng phần đấu kết nối 500 em nhỏ đến với 500 anh chị đỡ đầu.
? Mỗi anh chị tham gia sẽ nhận đỡ đầu hỗ trợ cơm ăn cho 1 bé hoặc nhiều bé, mỗi ngày 2 bữa cơm, tuần 8 bữa từ thứ 2 đến thứ 5, 1 tháng 32 bữa x 6000đ = 192 ngàn 1 tháng.

???Hà Giang ơi, Lào Cai ơi, Quảng Trị ơi, các em VÙNG CAO ƠI! Đợi anh chị nhé.