Đã có hơn 1000 ca nhiễm tại Bắc Giang, Từ sáng đến thời điểm hiện tại Bắc Giang có thêm

Đã có hơn 1000 ca nhiễm tại Bắc Giang, Từ sáng đến thời điểm hiện tại Bắc Giang có thêm 300 ca nhiễm mới.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤️
BẮC GIANG CHẤP NHẬN RỦI RO ĐỂ CÁC TỈNH KHÁC ĐƯỢC AN TOÀN

—————
BẮC GIANG KHÔNG VÀ ĐÃ KHÔNG LỰA CHỌN KHÁC !
57 tỉnh, thành trên cả nước có người làm việc tại các khu CN ở BG. Nếu BG đóng cửa sớm các khu CN, người lao động sẽ vội vã trở về quê nhà ( khi chưa đc xét nghiệm, sàng lọc…) thì nguy cơ bùng phát dịch ra các tỉnh, thành sẽ rất lớn.
BG chỉ đóng cửa các khu CN khi đã xét nghiệm ~ 140.000 công nhân, đưa các + đi điều trị, các F1 đi cách ly. Những người (-) đc đưa về nơi ở, cách ly tại nhà, có chính quyền kiểm soát…
BG đã không vội vã để công nhân trở về các địa phương.
Đó là sự lựa chọn khó khăn. Nhưng, không thể có sự lựa chọn khác.
Vì, khi chấp nhận gánh chịu rủi ro về mình, BG đã mong có thêm 1 sự an toàn hơn cho cả nước !
Rất cần sự chung tay của cả nước!
Bắc Giang sẽ vượt qua tất cả.????