Đã có lịch trình thăm các bé đang được bố mẹ, anh chị nuôi ăn trong dự án Cơm Vùng

Đã có lịch trình thăm các bé đang được bố mẹ, anh chị nuôi ăn trong dự án Cơm Vùng Cao năm 2023.
Anh chị và các bạn đang nuôi ăn cho các bé muốn tới thăm bé hoặc muốn tham gia thiện nguyện chú ý theo dõi nhận lịch trình do CLB Từ Thiện Ánh Sao thông báo nhé ạ..
Khu vực Hà Giang: 15 điểm trường.

Khu vực Yên Bái: 32 điểm trường.
Khu vực Lai Châu: 6 điểm trường.
Khu vực Thanh Hóa: 3 điểm trường.
Khu vực Quảng Trị: 25 điểm trường.