Danh sách Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ bà con vùng lũ ngày 16/10.

Danh sách Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ bà con vùng lũ ngày 16/10.
Thành viên CLB đang trực tiếp đi cứu trợ cho bà con bị cô lập tại các vùng bị cô lập do lũ tại Quảng Trị nhé ạ.