Đến trường để học kiến thức, đến trường để hướng tới tương lai.

Đến trường để học kiến thức, đến trường để hướng tới tương lai.
Nhưng các em còn nhiều khó khăn, những bữa cơm trắng này chỉ cần được anh chị giúp đỡ sẽ có thêm rau, có thêm thịt hay cá, trứng.
Chỉ 6000đ là đã giúp bữa ăn của các em cải thiện rồi anh chị ạ.

Anh chị giới thiệu giúp em về dự án bữa ăn 6000đ tới thêm các anh chị muốn giúp đỡ trẻ em vùng cao với ạ.