Điểm trường thứ 10 mầm non Nà Lào, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã nhận được

Điểm trường thứ 10 mầm non Nà Lào, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã nhận được quần áo ấm, khăn, dép và bánh kẹo do anh chị Mạnh Thường Quân gửi trong dự án ”Áo Ấm Cho Em 2021” rồi nhé ạ.