Điểm trường thứ 3 hoàn tất bản xác nhận quyên góp và thông tin các bé được anh chị tham

Điểm trường thứ 3 hoàn tất bản xác nhận quyên góp và thông tin các bé được anh chị tham gia dự án đỡ đầu, tất cả đều được đóng mộc đỏ kèm chữ kí của các cô hiệu trưởng nhé ạ.
Tháng 9 khi các bé đến trường CLB sẽ gửi ảnh kèm thẻ CVC (Cơm Vùng Cao) tới anh chị đỡ đầu, các bữa ăn cũng được cập nhật đầy đủ từ thứ 2 đến thứ 5 cho anh chị đỡ đầu qua mail.
Những bữa ăn 6000đ sẽ giúp đỡ cho các bé vùng cao cải thiện dinh dưỡng và tiếp tục đến trường. Dạ