ĐIỂM TRƯỜNG THỨ 5 ĐƯỢC CẤP THẺ CƠM VÙNG CAO (CVC)

ĐIỂM TRƯỜNG THỨ 5 ĐƯỢC CẤP THẺ CƠM VÙNG CAO (CVC)
_ Điểm trường MN Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
_ Số bé tại trường: 18 bé.

_ Số anh chị tham gia đỡ đầu tại trường: 18 anh chị.
CLB đã nhắn tin trực tiếp tới từng anh chị tham gia dự án gửi văn bản xác nhận quyên góp, văn bản xác nhận thông tin bé được đỡ đầu, ảnh thẻ CVC, nhóm zalo theo dõi bữa ăn giám sát quyên góp trong suốt năm học tới từng anh chị tham gia hỗ trợ cho 30 bé tại điểm trường.
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN CƠM VÙNG CAO.
_ Số trường đã được cấp THẺ CVC: 5 điểm trường.
_ Số trường đang chờ nhận thẻ CVC: 145 điểm trường
_ Số trẻ đã được đăng kí đỡ đầu: 3340 trẻ.
_ Số trẻ đang chờ được hỗ trợ: 660 trẻ.
Anh chị tham gia đỡ đầu cho 660 bé đang cần hỗ trợ nhé ạ, mỗi bé cần hỗ trợ 160K/1 tháng, 480K/1 quý và 1440K/1 năm học ạ.
Anh chị đăng kí đỡ đầu cho bé 1 năm học nhưng mình có thể đăng kí CK theo tháng/quý và năm ạ.
Mọi đóng góp đều có văn bản của nhà trường xác nhận ạ.