Điểm trường thứ 7, thứ 8 sẽ được anh chị Mạnh Thường Quân tham gia đỡ đầu những bữa ăn

Điểm trường thứ 7, thứ 8 sẽ được anh chị Mạnh Thường Quân tham gia đỡ đầu những bữa ăn 6000đ trong suốt năm học 2022 – 2023 là điểm trường Lìm Thái và điểm trường Tà Chơ xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Bắt đầu từ năm học mới các bé đến trường sẽ được các cô nấu những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng có cơm, có canh, có thịt.