Đoàn Ánh Sao đã hoàn tất trao quà cho các bé Đắc Nông rồi nhé ạ.

Đoàn Ánh Sao đã hoàn tất trao quà cho các bé Đắc Nông rồi nhé ạ.
Đoàn bắt đầu di chuyển về HCM rồi ạ.