Đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao với 90 thành viên bắt đầu hành trình đến thăm các bé Đắk Nông

Đoàn CLB Từ Thiện Ánh Sao với 90 thành viên bắt đầu hành trình đến thăm các bé Đắk Nông nhé ạ.
Sài Gòn 1 ngày mưa tầm tã.