Thank you!

Mọi đóng góp ủng hộ vui lòng chuyển khoản vào các tài khoản dưới đây:

  • TK Vietinbank: 101 862 07 08 09, chủ tài khoản Nguyễn Quốc Tiến, CN 9 – TP HCM
  • TK Vietcombank: 007 100 113 9422, chủ tài khoản Nguyễn Quốc Tiến, CN Cộng Hòa Tân Bình – TP HCM