Thank you!

Mọi đóng góp ủng hộ vui lòng chuyển khoản vào các tài khoản dưới đây:

  • Tiên Phong bank: 69798989201, chủ tài khoản Nguyễn Quốc Tiến, Chi Nhánh Đô Thành, Hồ Chí Minh
  • Sacombank: 060080721857, chủ tài khoản Nguyễn Quốc Tiến, Chi Nhánh KCN Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • VietinBank: 101869069130, chủ tài khoản Nguyễn Quốc Tiến, NH TMCP VietinBank – CN 9, Hồ Chí Minh
  • Agribank: 5404205239397, chủ tài khoản Ngô Thị Ninh, Chi Nhánh Lâm Hà, Lâm Đồng
  • Vietcombank: 0071001139422, chủ tài khoản Nguyễn Quốc Tiến, Chi Nhánh Cộng Hòa Tân Bình, Hồ Chí Minh