Đường đi tiềm trạm của các anh chị đầu cầu Hà Nội cho điểm trường tại Lai Châu.

Đường đi tiềm trạm của các anh chị đầu cầu Hà Nội cho điểm trường tại Lai Châu.
Suốt thời gian qua CLB chúng mình vẫn đang tích cực liên lạc tới các điểm trường xa xôi để xây dựng các ngôi trường khang trang cho các em nhỏ vùng cao, nhằm giúp đỡ các em có 1 nơi học vững trãi, không còn phải lo mưa, lo nắng, yên tâm nuôi dưỡng ước mơ tươi sáng hơn.