Giấc ngủ con chênh vênh giữa ngày mùa.

Giấc ngủ con chênh vênh giữa ngày mùa.