Hành trình đi học của các em nhỏ tại Nam Trà My, Quảng Nam.

Hành trình đi học của các em nhỏ tại Nam Trà My, Quảng Nam.
Sắp tới đây CLB chúng mình sẽ bắt đầu các hành trình nuôi em và xây trường tại các tỉnh Đắc Nông, Quảng Nam và Hà Giang.
Dự kiến trong thời gian tới đây khi dịch được kiểm soát trong 1 năm, CLB sẽ tổ chức ít nhất 1 hành trình thiện nguyện đi Quảng Nam và Hà Giang nhé ạ.