Hành trình trao gửi yêu thương đến các bé và bà con đã kết thúc, team Đắk Nông vừa về

Hành trình trao gửi yêu thương đến các bé và bà con đã kết thúc, team Đắk Nông vừa về đến Sài Gòn cả nhà ơi.
Hẹn ngày mai CLB sẽ cập nhật hình ảnh báo cáo các cô chú và anh chị MTQ.