Hiện tại CLB Từ Thiện Ánh Sao đã hoàn tất gửi mail thông báo điểm trường của thành viên đăng

Hiện tại CLB Từ Thiện Ánh Sao đã hoàn tất gửi mail thông báo điểm trường của thành viên đăng kí tham gia đỡ đầu, anh chị check mail giúp CLB nhé ạ.
Trong trường hợp chưa nhận được mail, anh chị nhắn tin lại giúp em, để em kiểm tra thông tin điểm trường của mình tham gia đỡ đầu cho các bé năm học 2022 – 2023.