Hình ảnh bữa ăn của các em nhỏ mầm non tại điểm trường Nà Ngò, Lai Châu được hỗ trợ

Hình ảnh bữa ăn của các em nhỏ mầm non tại điểm trường Nà Ngò, Lai Châu được hỗ trợ bữa ăn 6000đ đó anh chị ạ.
Thứ 2 các em ăn thịt heo băm, thứ 3 ăn thịt gà băm, thứ 4 ăn trứng rim, mà hôm nào cũng có canh và cơm đầy đủ cho các em ăn no.
Hình ảnh suất ăn mỗi điểm trường được cập nhật mỗi ngày vô các nhóm cụ thể rồi nhé ạ