Hình ảnh đội phát phiếu cơm của CLB đến từng khoa, từng giường bệnh để phát phiếu cơm cho bệnh

Hình ảnh đội phát phiếu cơm của CLB đến từng khoa, từng giường bệnh để phát phiếu cơm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị bệnh tại các bệnh viện khu vực HCM.
Trên phiếu nhận cơm đều ghi rõ địa điểm, thời gian, khẩu phần ăn mỗi suất ăn được nhận nhé ạ.
Tháng 3 này chúng ta có hẹn với nhau trong chương trình Bếp Yêu Thương nhé đại gia đình Ánh Sao.

#CLBTUTHIENANHSAO
#THIENNGUYENTUTE
#BEPYEUTHUONG
#COMTUTHIEN