Hoạt động góc chợ phiên của các bé trường mầm non Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Hoạt động góc chợ phiên của các bé trường mầm non Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nơi năm học 2022 – 2023 dự án bữa ăn 6000đ ”CƠM VÙNG CAO” sẽ đồng hành cùng các bé.
Những hoạt động trong tiết học của các cô giáo sẽ giúp các bé giữ gìn phát huy giá trị bản sắc dân tộc địa phương.