Hôm nay Bếp Yêu Thương chúng mình nấu 300 phần cơm gửi cho bệnh nhân và người nhà tại bệnh

Hôm nay Bếp Yêu Thương chúng mình nấu 300 phần cơm gửi cho bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện Ung Bướu HCM.
100 phần cơm đầu tiên đang trên đường đến với bà con rồi nhé ạ.