ÍT THÔI NHƯNG ĐỀU ĐẶN.

ÍT THÔI NHƯNG ĐỀU ĐẶN.
Mỗi bữa ăn trưa của các bé chỉ có hơn 7K, với cơm, với rau và thêm 1 phần thịt hoặc trứng luân phiên mỗi ngày.
Những bữa cơm 7k được nấu cho các bé xuyên suốt trong năm học 2023 – 2024 với 160K/1 tháng, 1440K/1 năm học từ anh chị đỡ đầu trong dự án Cơm Vùng Cao.

Năm học 2024 – 2025 cũng đã đến rồi, anh chị và các bạn nhận nuôi các bé ăn trưa cùng CLB nhé.