Khi chúng mình khởi động dự án Cơm Vùng Cao 2 năm trước chị Kim Huệ Nguyễn đã tham gia

Khi chúng mình khởi động dự án Cơm Vùng Cao 2 năm trước chị Kim Huệ Nguyễn đã tham gia hỗ trợ cho 2 bạn Thanh Điền và Duy Bình từ những ngày đầu tiên nhằm giúp các bạn duy trì việc đến trường và có thêm nhiều bữa ăn dinh dưỡng.
Ngày 18/11 vừa qua trong hành trình thiện nguyện tới thăm các bé tại Hà Giang, chị Kim Huệ Nguyễn và con gái đã cùng đoàn Ánh Sao từ HCM tới thăm 2 bé tại Hà Giang.
Thật mừng vì dù ở xa nhưng những yêu thương của các anh chị Mạnh Thường Quân vẫn đến với các em ở những miền đất biên giới xa xôi.