Khu vực cắt tóc cho các em nhỏ người đồng bào trong chương trình thiện nguyện 92 diễn ra vào

Khu vực cắt tóc cho các em nhỏ người đồng bào trong chương trình thiện nguyện 92 diễn ra vào ngày 25/04 tại cụm 8 xã Đắc R’Măng, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông.
#CLBTUTHIENANHSAO
#THIENNGUYENTUTE

#BEPYEUTHUONG
#TUTHIENVUNGCAO