Kí sự: Thiện Nguyện Đắc Nông 22/05.

Kí sự: Thiện Nguyện Đắc Nông 22/05.
Phần 4: KHU VỰC NƯỚC UỐNG.
Khi tham gia các trò chơi trong chương trình các bạn nhỏ được uống nước ngọt, sữa…ngoài nước uống thì tại khu vực này các bạn nhỏ còn được ăn bánh kẹo.

Nhưng có nhiều bạn nhỏ không biết uống sữa, không biết uống nước ngọt anh chị ạ.