Kí sự: Thiện Nguyện Đắc Nông 22/05.

Kí sự: Thiện Nguyện Đắc Nông 22/05.
Phần 5. Khu Vực Cắt Tóc.
Các anh chị trong đội cắt tóc đều đã có nhiều kinh nghiệm khi cắt tóc cho các em trên bản, nên hành trình lần này khu vực cắt tóc hoàn thành công việc nhanh hơn hẳn các đợt trước đó.

Ở trên bản không có tiệm cắt tóc nên với các em và bà con thì đây là 1 gian hàng rất ý nghĩa anh chị ạ.