Kí sự: Thiện Nguyện Đắc Nông 22/05.

Kí sự: Thiện Nguyện Đắc Nông 22/05.
Phần 6. Khu Vực Bếp Cơm.
”Bếp Yêu Thương-Cơm Có Thịt” là dự án thiện nguyện do CLB Từ Thiện Ánh Sao tổ chức nhằm mang những bữa ăn có thịt đến với các em nhỏ và bà con người đồng bào vùng cao

Trong chương trình lần này CLB đã phát 1300 suất ăn đùi gà đến các em và bà con người đồng bào tại Đắc Nông.
Nói đến anh chị và các bạn đội bếp mình luôn rất cảm thấy tự hào với tinh thần không ngại khó khăn và không ngại vất vả của anh chị em CLB.
Thêm 1 hành trình nữa mà đội bếp lại vượt qua mọi thách thức từ địa lý tới thời gian để mang bữa ăn ngon đến với các em.