Kí Sự Trung Thu Cho Em 06 – Phần 06

Kí Sự Trung Thu Cho Em 06 – xã Đắc RMăng, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông.

Phần 06: Gian hàng quần áo miễn phí.

Quần áo mới và cũ… được các anh chị tại các xưởng may và cá nhân gửi về CLB, được các bạn thiện nguyện viên gấp gọn và chia thành các khu vực trẻ em và người lớn riêng biệt.

Ở trên bản cuộc sống rất khó khăn, bà con cái gì cũng thiếu nên gian hàng quần áo có ý nghĩa rất lớn với các em và bà con trên bản.

Mùa lạnh lại sắp đến rồi, mọi người có áo ấm thì cho CLB xin mang lên bản vùng cao cho bà con nhé.