Kính gửi quý anh chị, mặc dù đã thông báo đóng kênh ủng hộ cho bà con vô gia cư

Kính gửi quý anh chị, mặc dù đã thông báo đóng kênh ủng hộ cho bà con vô gia cư và hộ dân khó khăn trong khu phong tỏa, nhưng trong 2 ngày qua TK Vietcombank nhận quyên góp của CLB vẫn nhận được 2 lệnh chuyển khoản ủng hộ theo thông tin bên dưới.
CLB kính mong quý anh chị đã CK liên lạc về CLB để CLB CK hoàn, trong trường hợp không tìm được chủ nhân CK, CLB xin phép quý anh chị chuyển số tiền anh chị quyên góp tới các em nhỏ vùng cao trong chương trình ”Trung Thu Cho Em”
_TK VCB 0071001139422 +300,000 VND lúc 08-09-2021 21:47:14. Ref 597237.080921.214659.Vietcombank;0071001139422;Ung ho nguoi vo gia cu

_TK VCB 0071001139422 +500,000 VND lúc 09-09-2021 15:12:48. Ref 990218.090921.151248.quy yeu thuong