Lỡ hẹn với các em nhỏ trên bản trong dịp quốc tế thiếu nhi 01-06 rồi anh chị ạ.

Lỡ hẹn với các em nhỏ trên bản trong dịp quốc tế thiếu nhi 01-06 rồi anh chị ạ.
Hiện tại dịch bệnh COVID 19 cũng đang rất phức tạp, đại gia đình nhà mình giữ gìn sức khỏe thật tốt để khi dịch bệnh được kiểm soát, chúng ta lại cùng nhau mang yêu thương lên bản cho các em vùng cao nhé.