Mỗi 1 hành trình đi vùng cao chúng ta lại càng thêm gắn kết bền chặt, cảm ơn những người

Mỗi 1 hành trình đi vùng cao chúng ta lại càng thêm gắn kết bền chặt, cảm ơn những người đồng đội tuyệt vời đã cùng Ánh Sao vượt 1 chặng đường xa để đến với các em và bà con Hà Giang.