Mỗi 1 Mạnh Thường Quân tham gia dự án Cơm Vùng Cao là lại có thêm 1 bé vùng cao

Mỗi 1 Mạnh Thường Quân tham gia dự án Cơm Vùng Cao là lại có thêm 1 bé vùng cao được ăn những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, con đường đến trường của các bé cùng vơi bớt đi khó khăn rất nhiều anh chị ạ.