Mỗi chuyến đi luôn để lại cho chúng ta những bài học về sự tử tế.

Mỗi chuyến đi luôn để lại cho chúng ta những bài học về sự tử tế.
Bạn nhỏ khởi hành cùng mẹ lên bản với Ánh Sao.
Một hành trình vắt kiệt sức của tất cả thành viên trong đoàn, đến cuối chương trình ngay cả những thành viên trẻ cũng đã run tay run chân nhưng em nhỏ vẫn cùng đoàn dọn dẹp khuôn viên trường học để trả lại hiện trạng cho địa phương.

Biết ơn cuộc đời vì mỗi chuyến đi luôn cho chúng ta có thêm nhiều động lực gắn kết yêu thương.