Mỗi hành trình thiện nguyện, điều CLB luôn canh cánh trong lòng là làm sao vô thật gần nơi ở

Mỗi hành trình thiện nguyện, điều CLB luôn canh cánh trong lòng là làm sao vô thật gần nơi ở của bà con, để bà con có thể tiện đường nhất khi ra nhận quà do anh chị Mạnh Thường Quân trao gửi.
Nhưng nhiều khi đường không vô được, cô ở dưới hình là hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người đồng bào lặn lội chục cây số đường đồi núi ra nhận quà, xót xa lắm anh chị ạ.
Mong rằng những phần quà do quý anh chị trao gửi, sẽ giúp đỡ cho bà con vơi bớt khó khăn thường ngày.