Mỗi ngày chúng mình nhận hình các cô gửi về thấy các bé cười tươi là như tiếp thêm 1000%

Mỗi ngày chúng mình nhận hình các cô gửi về thấy các bé cười tươi là như tiếp thêm 1000% sức mạnh chiến đấu cho dự án Cơm Vùng Cao.
Nhưng sau những nụ cười tươi vui ấy là những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, năm nay các bé tươm tất hơn do bố mẹ, anh chị đỡ đầu hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ cả quần áo, giày dép…nhưng không biết năm học tới các bạn ấy thế nào vì còn nhiều bạn chưa tìm dc bố mẹ, anh chị đỡ đầu nữa.
TỚ ƯỚC mỗi anh chị trong cộng đồng Ánh Sao giúp 1 bé là ngay lập tức có 4000, 5000 bé được nuôi ăn và duy trì việc đến trường rồi!