Mong ngóng từng ngày Bếp Yêu Thương tại khu vực HCM hoàn thiện anh chị ạ.

Mong ngóng từng ngày Bếp Yêu Thương tại khu vực HCM hoàn thiện anh chị ạ.
Khi bếp đi vào hoạt động sẽ có hàng ngàn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện khu vực HCM vơi bớt đi khó khăn.
Tháng 3 này chúng ta có hẹn với nhau nhé đại gia đình Ánh Sao.