Mong những điều tốt đẹp nhất đến với người dân, y bác sĩ tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu

Mong những điều tốt đẹp nhất đến với người dân, y bác sĩ tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu với bệnh dịch.