Một hành trình đặc biệt với những con người đặc biệt.

Một hành trình đặc biệt với những con người đặc biệt.
Một hành trình vất vả nhưng đầy ắp yêu thương.
Chào Đắk Nông chúng mình về lại HCM nhé.