Một thoáng trầm tư của em nhỏ người H’Mông di cư từ phía Bắc vô Tây Nguyên.

Một thoáng trầm tư của em nhỏ người H’Mông di cư từ phía Bắc vô Tây Nguyên.
#CLBTUTHIENANHSAO
#THIENNGUYENTUTE

#BEPYEUTHUONG
#TUTHIENVUNGCAO