Mùa xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Mùa xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.