Mùng 01/06 con cách li 1 mình, không ở gần bố mẹ nhưng con cũng có quà và vẫn rất

Mùng 01/06 con cách li 1 mình, không ở gần bố mẹ nhưng con cũng có quà và vẫn rất mạnh mẽ.
Cố gắng lên nhé con, siêu chiến binh nhí.